Náš beton

Jdeme do velkých i do mikroprojetů

Kvalita

Při výběru surovin neděláme kompromisy a volíme vždy to nejlepší, aby naše produkty byly i po stránce složení prvotřídní.

Každý den sledujeme světové trendy v oboru a snažíme se nejen držet krok s vývojem, ale být svým zpracováním a řemeslnou kvalitou srovnatelní s nejlepšími. K tomu patří neodmyslitelně i profesionální zázemí s náležitou technikou a výrobními prostory.

Výroba forem je základ

Díky tomu, že naše formy si vyrábíme sami na vlastní velkoformátové CNC fréze, máme plnou vazbu mezi návrhem, výrobou a používáním forem. Můžeme si tak dovolit klást větší důraz na detaily. Výroba je zároveň ekonomičtější, než když se jednotlivé fáze výroby delegují na externí provozy.

Příprava betonu a plnění forem

Kvalita betonu reálně stoupá a klesá nejen s použitými surovinami a jejich poměry, ale i s každou fází jeho zpracování- od vhodného skladování cementu po vhodné podmínky a dobu na zrání vytvrzeného betonu.

 Kvalitní čerstvý beton musí mít rovnoměrně rozptýlené všechny složky v celém objemu. Dokonalého promíchání dosahujeme na průmyslové míchačce s nuceným oběhem. Výsledná kvalita promísení je nesrovnatelná s konvenční míchačkou, nebo ručním míchadlem, především u hustších směsí a větších objemů.

Beton aplikujeme do forem stříkáním, vmačkáváním, nebo vylitím. Pro konečnou kvalitu povrchu a pevnost je zde kritická především míra obsahu vzduchu ve směsi. Máme profesionální vybavení a vlastní postupy a přípravky pro optimální zhutnění a zvibrování směsi ve formách.

Kontakt:
Michal Brach
+420 777 087 558